Oferowane szkolenia:
W tym dziale przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia. Dzięki temu można się dowiedzieć jak wybrane szkolenie wygląda, co obejmuję i kto może w nim uczestniczyć. Zapraszamy do skorzystania z menu po prawej stronie. Po wybraniu szkolenia zostanie wyświetlony opis.
Warunki przyjęcia:

Operatorem żurawia może zostać każda osoba (niezależnie od płci) odpowiadająca określonym wymaganiom pod względem stanu zdrowia, wieku, wykształcenia oraz praktyki zawodowej. Osoby obsługujące żurawie powinny spełniać następujące warunki

mieć ukończone 18 lat
posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy
mieć ukończoną zasadniczą szkołę zawodową o kierunku mechanicznym lub elektrycznym oraz ukończoną co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu żurawi.


Inne :

Zaświadczenia uprawniające do osbługi żurawi wydają organy dozoru technicznego w wyniku sprawdzenia kwalifikacji kandydata przez komisję kwalifikacyjną powoływaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.