Oferowane szkolenia:
W tym dziale przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia. Dzięki temu można się dowiedzieć jak wybrane szkolenie wygląda, co obejmuję i kto może w nim uczestniczyć. Zapraszamy do skorzystania z menu po prawej stronie. Po wybraniu szkolenia zostanie wyświetlony opis.
Warunki przyjęcia:

O otrzymanie uprawnień do osbługi wciągników mogą ubiegać się osoby, które:

ukończyły 18 lat
posiadają stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy (w tym pracy na wysokościach)
w przypadku ubiegania się o uprawnienia do obsługi wciągników sterowanych z poziomu roboczego, ukończyły co najmniej szkołę podstawową oraz przeszły co najmniej dwutygodniową praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu wciągnika
w przypadku ubiegania się o uprawnienia do obsługi wciągników sterowanych z kabiny, ukończyły co najmniej szkołę zawodową o kierunku mechanicznym lub elektrycznym oraz przeszły co najmniej dwutygodniową praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu wciągnika


Inne:

W zakresie wykształcenia dopuszczalne jest posiadanie świadectwa robotnika wykwalifikowanego o kierunku mechanicznym lub elektrycznym.