Oferowane szkolenia:
W tym dziale przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia. Dzięki temu można się dowiedzieć jak wybrane szkolenie wygląda, co obejmuję i kto może w nim uczestniczyć. Zapraszamy do skorzystania z menu po prawej stronie. Po wybraniu szkolenia zostanie wyświetlony opis.
Warunki przyjęcia:

O otrzymanie uprawnień do osbługi podestów ruchomych moga ubiegać się osoby, które:

ukończyły 18 lat
ukończyły co najmniej zasadnicza szkołę zawodową lub posiadają tytuł robotnika wykfalifikowanego.
posiadają stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy (w tym pracy na wysokościach)
odbyły udokumentowany miesięczy staż pracy przy obsłudze odpowiedniego typu podestu


Inne:

Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przyznawane są w trzech kategoriach (III P, II P, I P).

Zaświadczenie uprawniające do osbługi ważne są na czas nieokreślony.