Oferowane szkolenia:
W tym dziale przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia. Dzięki temu można się dowiedzieć jak wybrane szkolenie wygląda, co obejmuję i kto może w nim uczestniczyć. Zapraszamy do skorzystania z menu po prawej stronie. Po wybraniu szkolenia zostanie wyświetlony opis.
Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia kandydata na szkolenie jest:

ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
badanie psychologiczne orzekające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy wózków jezdniowych
aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym
udokumentowany miesięczy staż pracy przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej wózków. W razie braku takiego stażu konieczne jest odbycie dodatkowych zajęć praktycznych (opcjonalnie)


Egzamin:

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych*.

* Zobacz wzór obu zaświadczeń w dziale Certyfikaty


Szkolenie obejmuje:

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:

użytkowania eksploatacyjnego wózków
dokumentacji technicznej
bezpieczeństwa i higieny pracy
podstaw elektroniki
budowy wózków
technologii robót transportowych
instalacji gazowej i jej eksploatacji w wózkach z silnikami zasilanymi gazem płynnym


Inne:

Szkolenie dotyczy wózków o napędzie elektrycznym, jak i spalinowym.

Oferujemy również zdobycie certyfikatu ukończenia szkolenia w języku niemieckim i angielskim.*

* Zobacz wzór obu zaświadczeń w dziale Certyfikaty