Oferowane szkolenia:
W tym dziale przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia. Dzięki temu można się dowiedzieć jak wybrane szkolenie wygląda, co obejmuję i kto może w nim uczestniczyć. Zapraszamy do skorzystania z menu po prawej stronie. Po wybraniu szkolenia zostanie wyświetlony opis.
Rodzaje szkoleń SEP:

Dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi, cieplnymi, gazowymi
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych, gazowych
Elektryk z uprawnieniami do 1 kV
Pomiary elektryczne


Egzamin:

Egzamin kończy się przy komisji SEP lub NOT.