Oferowane szkolenia:
W tym dziale przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia. Dzięki temu można się dowiedzieć jak wybrane szkolenie wygląda, co obejmuję i kto może w nim uczestniczyć. Zapraszamy do skorzystania z menu po prawej stronie. Po wybraniu szkolenia zostanie wyświetlony opis.
Jesteś w dziale: Szkolenia / Operator suwnic
Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia kandydata na szkolenie jest:

ukończone 18 lat
wykształcenie podstawowe - w przypadku osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego
wykształcenie zawodowe o kierunku mechanicznym lub elektrycznym - w przypadku osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi pozostałych typów suwnic
aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania danej pracy
udokumentowany miesięczy staż pracy przy obsłudze odpowiedniego typu suwnic


Kategorie:

Wybrane szkolenie dotyczy kursów na kategorię:

IS
IIS
IIS + bezprzewodowe sterowanie*

* przy kategorii IIS ze sterowaniem bezprzewodowym, niezbędne jest orzeczenie o przeprowadzeniu badania wysokościowegoEgzamin:

Egzamin kandydatów do osbługi suwnic i cięgników składa się z części teoretycznej i praktycznej i przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjne powołane przez terenowe oddziały dozoru technicznego po uprzednim dostarczeniu wypełnionego wniosku i dokonaniu opłaty.