Oferowane szkolenia:
W tym dziale przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia. Dzięki temu można się dowiedzieć jak wybrane szkolenie wygląda, co obejmuję i kto może w nim uczestniczyć. Zapraszamy do skorzystania z menu po prawej stronie. Po wybraniu szkolenia zostanie wyświetlony opis.
Tematy kursu:

Kurs obejmuje następujące tematy:

technika cieplna
materiały i armatura stosowane w instalacjach CO
kotłownie centralnego ogrzewania*
rodzaje kotłów
instalacje CO i ciepłej wody użytkowej
bezpieczeństwo i higiena pracy
prawo energetyczne, dozór techniczny, ochrona środowiska


* kotłownie na paliwa stałe, ciekłe i gazowe.